2XL Online – vi är experter på digital marknadsföring

Vi Internet för alla de fantastiska möjligheter till marknadsföring som hela tiden utvecklas och förbättras. Just nu är vi särskilt förtjusta i bl.a. Google, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, video­annonsering, redaktionell annonsering och programmatic buying. Det vi rekommenderar våra kunder är dock till 100% beroende av deras förutsättningar och strategi som t.ex. syfte, mål, målgrupper, budget och andra resurser.

Vår starkaste drivkraft är att se till att våra kunder alltid förbättrar sin digitala marknadsföring, där kompetens, erfarenhet, engagemang och nyfikenhet är några av våra viktigaste tillgångar. Vi är övertygade om att samspelet mellan strategi, kommunikation, medier och teknik är direkt avgörande för resultatet och ju mer ömsesidig hänsyn och anpassning det finns desto bättre blir det. Att få insyn i och förståelse för helheten är viktigt för vårt arbete och vi gillar öppna, raka, ärliga, nära, långsiktiga och roliga samarbeten.

Låt oss hjälpa er att förbättra er digitala marknadsföring. Kontakta oss så ses vi och pratar möjligheter!

STRATEGI

Strategi är att se helheten och veta vad ni vill att vilka ska veta, känna och göra samt vad som behöver göras för att lyckas med detta. Era förut­sättningar ger en viktig grund för vad kommunikationen och medie­lösningarna ska ge för resultat. Vilken affärs­nytta kan Internet tillföra och vad ska prioriteras? Ska ni satsa på en eller flera olika webbplatser, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, LinkedIn, appar, etc.? Vilka syften, målgrupper och mål har era digitala plattformar?

MEDIELÖSNINGAR

Det finns väldigt många olika digitala medie­möj­ligheter och vad som är mest lämpligt beror mycket på den över­gripande strategin, givna förut­sätt­ningar samt den kreativa lösningen. 2XL Online arbetar med att ta fram, förädla, förhandla, köpa, optimera och analysera smarta och effektiva medie­lösningar. Vi är oberoende köpare, inte säljare, som hjälper våra kunder att köpa och optimera rätt medie­lösning till rätt pris.

KOMMUNIKATION

Vi har stor förståelse för hur kommunikation bör utformas för olika syften och medie­lösningar och är gärna med i den kreativa processen. Vid behov kan vi även ta fram kreativa koncept, producera annonser, bilder och redaktionella texter. För att lyckas med köpt kommunikation är det viktigt att den pratar samma språk som den ägda kommunikationen och att den för­tjänade kommunikationen (sociala medier) bevakas och mår bra. Även här har vi stor erfarenhet och kan hjälpa till.

TEKNIK

Internet handlar mycket om teknik, vilket är en naturlig del i vårt arbete. Vi använ­der flera olika system för att konti­nuerligt 1) följa viktiga nyckeltal för kundens affär, strategi och taktik, 2) utvärdera olika kommuni­kativa lös­ningar som annonser, landnings­sidor och andra platt­formar, 3) skapa och välja mål­grupper samt köpa och optimera medie­utrymme utifrån nyckel­tal som t.ex. Cost per Order, Life Time Value och ROI.

Kontakta oss

2XL Online AB
Besök: Djäknegatan 5 i Malmö, +46 (0)70 313 30 37
Post: Johanna Wolls v. 18, SE-244 36, Kävlinge

Skicka meddelande till oss via
Facebook Messenger: m.me/2XL.se

eller
Mejl till Grandmaster Stefan@2xl.se